Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Làm thủ tục Hải quan

Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

Xử lý kết quả kiểm tra hải quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan 1. Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung khai hải quan: a) Đối với lô hàng thuộc diện được đưa hàng …

Read More »

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Giải phóng hàng

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm: a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư …

Read More »

Đăng ký tờ khai hải quan

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan 1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có …

Read More »

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Đồng tiền nộp thuế

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 16. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan 2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu a) Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 Phụ lục II …

Read More »

Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 35. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước …

Read More »

Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 32. Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa 1. Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật hải quan. Các trường hợp được giải phóng hàng bao gồm: a) Phải thực hiện việc phân tích, …

Read More »

Kiểm tra thực tế hàng hóa

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa 1. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm tra đối chiếu …

Read More »

Kiểm tra sau thông quan

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 77. Kiểm tra sau thông quan 1. Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài …

Read More »

Thông quan hàng hóa

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 37. Thông quan hàng hóa 1. Hàng hóa được thông quan sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan. 2. Trường hợp người khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nộp, nộp chưa đủ số …

Read More »

Giải phóng hàng hóa

luật hai quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ 1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác …

Read More »